Zeka Testleri

 • WISC-R
  6-16 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir.
 • TIMI- ÇOKLU ZEKA                                                                                                                           Zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür. GARDNER’ın tanımladığı zeka türleri : Sözel – Dilsel Zeka Mantıksal – Matematiksel Zeka Görsel – Mekansal Zeka Bedensel – Kinestetik Zeka Kişisel – İçsel Zeka Kişilerarası – Sosyal Zeka Müziksel – Ritmik Zeka
 • Porteus Labirentleri
  Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
 • Alexander (Pratik) Zeka Testi
  Ergen ve yetişkinlere uygulanan, pratik zekayı ölçen bir testtir.
 • Catell 2 A
  7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
 • Catell 3 A
  Üniversite öğrenimi alan veya almış olan bireylere uygulanan zeka testidir.
 • Good Enough Harris Testi
  Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir. Çocuğun çizdiği resim aynı zamanda analitik açıdan da yorumlanmaktadır.
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
alt
alt
alt
alt
alt