Kişilik Testleri

  • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
    16 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, ayrıntılı ve objektif ölçüm yapabilen bir kişilik envanteridir.
  • Louisa Duss
    Çocuklara uygulanan yarı yapılandırılmış hikayelerden oluşan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen özel bir testtir.
Resim
Resim
Resim
alt
alt
alt