Gelişim Testleri

  • AGTE (Ankara Gelişim Envanteri)
    0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.
  • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
    2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
  • Gessell
    2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.
Resim
Resim
Resim
Resim
alt
alt
alt
alt