TIMI- ÇOKLU ZEKA TESTİ

Zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür.

GARDNER’ın tanımladığı zeka türleri : Sözel – Dilsel Zeka Mantıksal – Matematiksel Zeka Görsel – Mekansal Zeka Bedensel – Kinestetik Zeka Kişisel – İçsel Zeka Kişilerarası – Sosyal Zeka Müziksel – Ritmik Zeka

Tümü