Psikodrama

Resim
Jacob L Moreno tarafından geliştirilen psikodrama, danışanların bireysel meselelerini bazı dramatik teknikler kullanarak anlamaya çalışır.
Grup dinamiğine uygulanarak, rol canlandırmaları ve diğer deneyimsel tekniklerle, danışanın kendi duygusal deneyimlerine ve çatışmalarına farklı bir perspektiften bakması sağlanır. Psikodrama danışanların duygusal ve fiziksel sağlığını iyileştirdiği gibi onun bilişsel, davranışsal ve duygusal becerilerini de geliştirir. Bu terapi çeşidi grup ortamında ve bireysel ortamda uygulanabilmektedir ve kişide en üst seviyede iyileşme ve aydınlanmaya ulaşmayı hedeflemektedir.En Kısa Tanım Ödülü - Psikodrama 'O' olabilmektir.

http://www.ipekkiran.com